Saturday, 30 April 2011

Bertindaklah Atas Dasar Ilmu

Di antara peristiwa yang mendapat liputan akhbar arus perdana dan disiarkan di halaman muka depan media cetak ialah sumpah laknat yang dilakukan oleh *** di Masjid Amru Al-As bagi membuktikan kebenaran tuduhan perlakuan maksiat zina oleh ***. Tindakan seperti ini sepatutnya tidak mendapat liputan yang meluas kerana tiada sedikit pun kebaikan di sisi Allah swt. Dalam keyakinan seseorang muslim nilaian kebaikan di sisinya akan mereka peroleh apabila tindakan yang dilakukan berpunca daripada suluhan keimanan dan pengajaran yang terkandung dalam ajaran Islam.

Dalam Islam setiap kesalahan yang dilakukan oleh manusia ada undang-undang dan ketetapan tersendiri. Islam tidak sekali-kali membenarkan kita mengambil penyelesaiannya untuk membersihkan diri daripada perlakuan dan tindakan yang tidak berpunca daripada pengajarannya. Tindakan mendedahkan keaiban seorang muslim kepada khalayak ramai sangat dibenci oleh Islam. Ia menjadi semakin tercela apabila perkara tersebut berbentuk pendustaan semata-mata. Perbuatan sebegini mungkin termasuk dalam hukum sama ada “ghibah” atau fitnah yang sangat dicela oleh ajaran Islam.

Setiap tindakan yang kita lakukan sebenarnya mempunyai implikasi tersendiri sama ada terhadap diri sendiri atau orang lain. Lantaran itu Islam menuntut kita untuk memastikan setiap perlakuan adalah bersumberkan kepada suluhan iman dan ilmu pengetahuan. Tujuannya supaya tidak berlaku kemudaratan yang mungkin mengena diri sendiri dan juga orang lain. Penghayatan terhadap falsafah perintah “ Iqra Bismirabbik ” dan kefarduan menuntut ilmu sangat penting untuk kesejahteraan manusia sejagat. Alangkah harmoninya hidup umat ini sekiranya mereka menyedari keperluan memahami falsafah ini dan mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian. Sudah tentu perjalanan bahtera kehidupan tidak terpesong dari matlamat asal penciptaan mereka.

Islam sangat benci kepada kejahilan kerana ia penyebab hidup manusia terpesong dari ajaran agama yang mengundang seribu macam masalah dalam kehidupan. Kecelaruan yang sedang menimpa umat manusia dan secara khususnya umat Islam adalah berpunca dari tindakan yang tidak bersumberkan kepada suluhan agama. Kalaulah seseorang itu benar-benar mengerti implikasi menuduh seseorang berzina umpamanya tanpa mengemukakan empat orang saksi sudah tentu dia tidak akan sanggup melakukannya walau apa pun alasannya. Pertuduhan tersebut tidak boleh dibuktikan kebenarannya semata-mata melalui sumpah laknat atau “ mubahalah “. Kebenaran akan terbukti dan mempunyai nilai apabila melalui jalan yang telah di gariskan oleh agama Islam yang suci ini. Maka bertindaklah berdasarkan kepada ilmu pengetahuan kerana ia adalah sebahagian daripada perjuangan Rasulullah saw yang telah teruskan oleh pengikut-pengikut baginda sepanjang zaman.

No comments:

Post a Comment